Poprzedni
Następny

Dlaczego właściwe zasilanie w systemie audio jest ważne?

Zanim odpowiemy na tytułowe pytanie, warto najpierw zastanowić się nad „środowiskiem naturalnym”, w którym pracują nasze urządzenia lub całe systemy audio. Większość użytkowników domowych systemów audio nie zdaje sobie sprawy, że na jakość odtwarzanego dźwięku może mieć wpływ energetyczna sieć zasilająca czy transmisja bezprzewodowa, rozumiana jako ogólna technika telekomunikacyjna.

Zazwyczaj przyjmuje się, że z gniazdka sieciowego jest dostarczane napięcie przemienne 230 V/ 50 Hz, którego przebieg czasowy ma kształt idealnej sinusoidy. Jest to prawdziwe, ale tylko w stosunku do napięcia generowanego w elektrowni. Niestety, przebieg występujący w gniazdku sieciowym znacznie odbiega od tego ideału. Źródłem tak znacznych zniekształceń są inne odbiorniki energii włączone do sieci oraz sama sieć energetyczna. Nie bez znaczenia są też zakłócenia wnoszone drogą radiową.

Podstawy techniczne

Wszyscy odbiorcy prądu używają najrozmaitszych urządzeń elektrycznych, także takich, które wywołują zakłócenia rozprzestrzeniające się drogą przewodową (przez sieć) i radiową.

Należą do nich:

 • Przełączniki
 • Silniki
 • Przekaźniki
 • Ściemniacze oświetlenia
 • Reklamy neonowe
 • Urządzenia komputerowe
 • I wiele innych.

Odrębne źródła zakłóceń stanowią wszelkie urządzenia generujące fale elektromagnetyczne. Do tej grupy zaliczamy także zakłócenia radiowe, które są niesłyszalne dla ucha, ale mają bardzo zły wpływ na jakość odbioru dźwięku w systemach audio i to bez względu na ich cenę. Niezależnie od częstotliwości (w zakresie od 40 kHz wzwyż), występują one wokół nas. Wszystkie na raz. Generują je na przykład:

 • Sieci telefonii komórkowej
 • Nadajniki telewizji naziemnej DVB-T
 • Stacje radiowe UKF
 • Kilkaset stacji krótkofalowych
 • Sieci radio-taxi
 • Pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna
 • Satelity komercyjne, GPS, meteo i inne
 • Krótkofalowcy amatorzy
 • Wojsko
 • Służby miejskie
 • A nawet fale kosmiczne

Każdy przewodnik odbiera te fale i zamienia na prąd elektryczny. Także przewody zasilające. Przeciętny blok mieszkalny to kilkanaście kilometrów kable rozprowadzającego energię po całym budynku. W jednym mieszkaniu jest od 100 do 1000 m kabla sieciowego. Wszystko to stanowi potężną antenę, kumulującą w sobie wszystkie w/w fale.

Ze względu na wysoką częstotliwość fale te przenikają mimo typowych filtrów, a nawet transformatorów separujących (które są zaprojektowane do czegoś zupełnie innego – do ochrony przeciwporażeniowej). Częstotliwości radiowe wnikają do urządzeń audio przez kabel sieciowy i swobodnie rozprzestrzeniają się po wszystkich układach. Są niesłyszalne, ale w pewnym stopniu wpływają na pracę diod prostowniczych, tranzystorów, układów scalonych, lamp, itp. Zakłócają zegary taktujące urządzeń cyfrowych, zakłócają pola magnetyczne wewnątrz rdzeni transformatorów, odkształcają pola elektryczne w kablach, itd. Pozbycie się tych zjawisk powoduje poprawę brzmienia urządzeń audio i to w wielu istotnych aspektach.

Inną plagą trapiącą sieci energetyczne są udary, przepięcia i zakłócenia o charakterze impulsowym: w czasie milionowych części sekundy napięcie w gniazdu może wzrosnąć nawet do kilkunastu tysięcy woltów. Jak wykazują wieloletnie badania, należy się liczyć ze średnio kilkunastoma przepięciami 1000 V dziennie. Stopień „zaśmiecenia” sieci wykazuje znaczne wahania dobowe: niższy jest w porze wieczornej i nocnej niż w dzień, gdy aktywność źródeł zakłóceń jest zwykle większa.

Bluesound Powernode 2i (HDMI)

Z powyższego można wyciągnąć następujące wnioski:

Napięcie przemienne w naszym gniazdku ściennym ma szerokie spektrum częstotliwości (nie tylko 50 Hz) i napięcie skuteczne odbiegające od deklarowanej wartości 230 V. Ponadto nie ma kształtu idealnej sinusoidy.

Przebieg ten jest często odkształcony i zakłócony składowymi wysokoczęstotliwościowymi, a nawet potencjałem stałym, a chwilowa wartość napięcia sieci ulega wahaniom. Wyróżniamy zatem trzy grupy czynników, niebezpiecznych dla naszego sprzętu:

 • Spadki (lub dużo rzadziej wzrosty) napięcia znamionowego spowodowane nieodpowiednim obciążeniem sieci;
 • Zakłócenia wysokoczęstotliwościowe, czyli występowanie oprócz przebiegu 50 Hz dużej liczby przebiegów o wyższych częstotliwościach sięgających nawet kilku MHz. Ich źródłami są głównie układy cyfrowe i przełączające, np.: komputery, sterowniki oświetlenia, silniki elektryczne. Działanie tego typu układów wiąże się z impulsowym pobieraniem energii, co powoduje generowanie zakłóceń w bardzo szerokim zakresie częstotliwości;
 • Odkształcenia przebiegu napięcia sinusoidalnego, czyli pojawienie się zniekształceń harmonicznych, spowodowane działaniem prostowników w zasilanych urządzeniach.

Nieco więcej uwagi warto poświęcić zniekształceniom harmonicznym napięcia sieci, ponieważ są one bardzo częste. Większość powszechnie stosowanych urządzeń jest zasilana (wewnątrz) napięciem stałym uzyskiwanym przez wyprostowanie przemiennego napięcia sieciowego. Prostowniki są zbudowane z diod. Towarzyszą im kondensatory filtrujące. Ich specyfika działania powoduje, że prostownik pobiera prąd impulsowo doładowując kondensator. Sieć obciążana jest tylko na szczytach sinusoidy, co powoduje spadek napięcia w tych momentach i charakterystyczne obcięcie wierzchołka sinusoidy. Zniekształcone w ten sposób napięcie sieciowe oprócz przebiegu podstawowego 50 Hz zawiera znaczną liczbę harmonicznych, zwłaszcza parzystych. Mogą one poprzez zasilacz przedostawać się do obwodów urządzeń audio i interferować z sygnałem użytecznym, pogarszając jego jakość.

Bowers & Wilkins 607

Natomiast rozpatrując naturę tych zniekształceń możemy wyróżnić:

 • Niesymetryczne, sumacyjne (zwane też asymetrycznymi)
 • Różnicowe (symetryczne)
 • Periodyczne
 • Aperiodyczne
 • Nisko lub wysokonapięciowe
 • Mogą modulować napięcie sieciowe lub być harmonicznymi lub podharmonicznymi częstotliwości sieci
 • Lub mieć charakter pojedynczych impulsów (udarów).

Oczywiście wszystkie one mogą wystąpić jednocześnie lub w dowolnej przypadkowej kombinacji.

Co więc robić?

Skoro jest tak wiele czynników wpływających negatywnie na zasilanie dostarczane do naszego sprzętu audio, to może należy się z tym po prostu pogodzić? W końcu co zmieni jakiś lepszy przewód zasilający czy listwa skoro prąd z gniazdka jest już tak „zepsuty”? Otóż może zmienić wiele. Bo jeśli przychodzi nam jeździć autem po fatalnej jakości drodze, z mnóstwem dziur i nierówności, to jednak to czy jeździmy tam zwykłym samochodem czy autem terenowym potrafi zrobić sporą różnicę.

Najlepiej jednak przekonać się o tym osobiście i odsłuchać w specjalistycznym salonie sprzętu audio podłączonego bezpośrednio do gniazdka zwykłym przewodem zasilającym i porównać  z tym samym urządzeniem podłączonym do odpowiedniej listwy lepszej jakości przewodem. Jeśli różnica w dźwięku będzie dla Państwa odpowiednio wyraźna to Państwa ocenie pozostawiamy czy warto zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria. A wyróżniamy kilka ich typów.

Rozwiązania techniczne

Dróg do osiągnięcia celu jest wiele. Na rynku można spotkać wiele różnych rozwiązań:

Listwa zasilająca (tzw. komputerowa) – jest najtańszym i zarazem najłatwiejszym w aplikacji rozwiązaniem. Zakres ochrony ogranicza się do redukowania wpływu zakłóceń o bardzo wielkich częstotliwościach, jakie mogą przenikać z sieci do zasilanych urządzeń. Niektóre z dostępnych na rynku listew mogą również eliminować wpływ udarów prądowych i przepięć. Jest to idealne rozwiązanie problemu "czystego" zasilania komputerów, jednak w  przypadku sprzętu audio może się okazać niewystarczające.

Transformator separujący (izolujący galwanicznie) - galwanicznie oddziela obwód sieciowy od zasilanych urządzeń. Nie zapewnia odpowiedniego tłumienia zakłóceń ani wzajemnej izolacji podłączanych komponentów, służy bowiem tylko do ochrony przeciw-porażeniowej.

Filtr sieciowy  - pozwala skutecznie ograniczyć zakłócenia w szerokim zakresie częstotliwości. Sprawdzają się znakomicie w torze zasilania urządzeń źródłowych, a także przedwzmacniaczy czy przetworników c/a, a więc urządzeń nisko-sygnałowych o małym poborze mocy. Nie nadaje się do zasilania wzmacniaczy o bardzo dużym poborze mocy.

Stabilizator napięcia sieci - urządzenie samoczynnie regulujące napięcie (potrzebne do zasilania podłączanych odbiorników) w taki sposób, że zmiany tego napięcia są wielokrotnie mniejsze niż w samej sieci energetycznej. Ze względu na różnorodność spotykanych konstrukcji jedynie stabilizatory zaprojektowane pod kątem zastosowań w audio będą poprawnie współpracowały ze sprzętem elektroakustycznym. Niestety, są to bardzo drogie komponenty, często ich cena przekracza łączny koszt całego systemu średniej klasy. Powszechnie spotykane stabilizatory ferromagnetyczne nie nadają się do sprzętu audio, gdyż same z siebie wytwarzają liczne i silne zniekształcenia harmoniczne. Ponadto są bardzo niewygodne w eksploatacji (duża masa, hałaśliwa praca i problemy techniczne związane z konkretną aplikacją).

Zasilacze awaryjne, tzw. UPS-y - chronią przed chwilowymi lub dłuższymi (o określonym czasie) zanikami napięcia zasilającego. O ile w technice komputerowej nie da się przecenić ich znaczenia, to celowość zastosowania w domowych instalacjach audio stoi pod znakiem zapytania.

Kondycjoner sieciowy jest urządzeniem łączącym w sobie funkcje i pozytywne cechy kilku lub wszystkich wspomnianych rozwiązań. Jest on najskuteczniejszy i najbardziej uniwersalny. Realizuje większość funkcji, najbardziej istotnych dla prawidłowego działania sprzętu audio. Zasadniczo pełni trzy funkcje:

 • filtruje najbardziej szkodliwe dla sprzętu audio zakłócenia, zwłaszcza o dużej częstotliwości,
 • zabezpiecza przed niebezpiecznymi przepięciami,
 • izoluje elektrycznie podłączone urządzenia, szczególnie źródła cyfrowe od wzmacniaczy.

Ze względu na różnorodność systemów audio, kondycjonery mogą mieć postać względnie prostych, jak i bardzo rozbudowanych urządzeń.

Hegel H95

Co zatem wybrać?

Ze względu na różnice konstrukcyjne i zróżnicowane zapotrzebowanie na moc, poszczególne rodzaje urządzeń elektronicznych mają skrajnie odmienne wymagania względem sieci zasilającej.

Wrażliwe na zakłócenia układy cyfrowe odtwarzaczy CD, BD, DVD/SACD, sieciowych, a także obwody przedwzmacniaczy potrzebują precyzyjnie odfiltrowanego prądu. W tym celu warto zastosować urządzenie posiadające na pokładzie szerokopasmowe filtry o jak największym tłumieniu. Mogą być to oddzielne urządzenia, jak i moduły wbudowane w listwy dedykowane do audio czy kondycjonery.

W przypadku wzmacniaczy mocy, zwłaszcza tych o bardzo dużej mocy wyjściowej, należy dogłębnie przeanalizować potrzebę stosowania jakichkolwiek urządzeń wspomagających zasilanie. Zastosowanie takowych ma sens, gdy zakłócenia sieciowe są bardzo dokuczliwe. Większość prawidłowo zaprojektowanych zasilaczy znajdujących się we wzmacniaczach mocy „radzi sobie” z zakłóceniami pochodzącymi z zewnątrz.

NAD C558

Firmy i ich technologie

Właściwe zasilanie urządzeń to stosunkowo nowa gałąź branży audio. Mało kto ćwierć wieku temu mówił o problemach czy zniekształceniach wnoszonych przez sieć zasilających. Jednak dzisiejszy obraz tej części rynku bynajmniej nie świadczy o jej niszowości. Wręcz przeciwnie. Istnienie wielu szanowanych producentów, wywodzących się zarówno z głównego nurtu, jak i specjalistów w tej tylko dziedzinie. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują dwie firmy IsoTek i AudioQuest. Pierwsza to wzorcowy przykład jak pasja i problemy napotkane w audiofilskiej praktyce przełożyły się na spektakularne brzmieniowo i wyrafinowane techniczne rozwiązania. Natomiast firma AudioQuest zdobyła tę część rynku na drodze konsekwentnej i racjonalnej ewolucji.

IsoTek

Firma ta powstała w 2001 roku w Wielkiej Brytanii i specjalizuje się w tworzeniu sprzętu przeznaczonego dooczyszczania prądu pobieranego z sieci.

IsoTek Evo3 Initium

W swojej ofercie firma posiada różne, wielokrotnie nagradzane przez fachową prasę kable, listwy, a także kondycjonery sieciowe. Założycielem firmy jest Keith Martin – audiofil i zarazem inżynier „mocno stąpający po ziemi”. O genezie firmy mówił on w jednym ze swoich wywiadów dla prasy branżowej:

„Napędzało nas pragnienie zrobienia czegoś lepszego, zaprojektowania kondycjonera sieciowego, który polepszyłby definicję dźwięku i detaliczność bez poświęcania dynamiki– problemu typowego dla innych tego typu produktów. (...) Naszym celem było zdjęcie szumu z linii zasilającej bez odbierania przekazowi duszy, emocji. Aby otworzyć dźwięk z wyraźnie dostrzegalnym poszerzeniem pasma przenoszenia iaby otworzyć go z lepiej prezentowaną atmosferą nagrania.” W praktyce sprawa miała o wiele bardziej prozaiczny charakter. Jak wspomina sam Keith Martin: „byłem właścicielem drogiego hi-endowego systemu, w którym jedynym nieobecnym elementem „układanki” był kondycjoner sieciowy. Dowiedziałem się o istnieniu takowego, kupiłem go...  i gorzko zapłakałem. Stało się bowiem najgorsze co mogło się wydarzyć – zakupuony właśnie kondycjoner całkowicie zepsuł mój dopieszczony system, spłaszczając dźwięk, okradając go z dynamiki, niwelując detaliczność. Jednak będąc z wykształcenia inżynierem, zaciekawiony sytuacją siadłem irozkręciłem swój kondycjoner. I gorzko zapłakałem po raz drugi. Okazało się, że w środku kondycjonera znaleźć można było części używane w tanim sprzęcie AGD z Chin, a wszystko było zrobione byle jak, źle i nieciekawie.”

I dalej dodaje: „Pomysł, jaki miałem na IsoTeka powstał w wyniku przeglądu rynku akcesoriów audio. Wydawało się, że w konstrukcji istniejących, tak zwanych, kondycjonerów sieciowych było coś fundamentalnie błędnego. Wiele z nich zostało „pożyczonych” z innych aplikacji, przepakowanych i było sprzedawanych jako rozwiązania dla audio.” Opracowania firmy IsoTek mają charakter autorski i często wyprzedzają dokonania konkurencji. Są oparte na zaawansowanej technologii, a ich weryfikację w postaci niezależnych pomiarów wykonuje, mająca swoją siedzibę w Cambridge, firma dB Technology. Niemniej jednak największą wagę firma przywiązuje do testów odsłuchowych (porównawczych A/B oraz tych „w otwartej pętli”), o czym mogą świadczyć liczne nagrody i referencje ze świata profesjonalistów nagraniowych.

IsoTek Polaris

Technologia

IsoTek jest twórcą wielu ciekawych i skutecznych w działaniu rozwiązań technicznych.

 • Wyrafinowana sieć filtrów typu "Delta" o wysokiej skuteczności tłumienia zakłóceń
 • Technologia "Polaris-X", która bazuje na dwóch, prądowych prawach Kirchoffa. Technologia ta powoduje, iż elektrony wybierają najprostszą drogę bez ryzyka, iż zakłócenia zasilania popłyną z powrotem lub do innego gniazdka co powoduje, iż komponenty podłączone do urządzenia nie wpływają na siebie od strony zasilania.
 • KERP (Kirchoff’s Equal Resistance Path) – zapewnia jednakową rezystancję i przekazywaną moc na wszystkich wyjściach
 • "Adaptive gating" pozwala automatycznie monitorować i dostrajać poziom filtrowania zapewniający optymalną pracę podłączonego urządzenia. Na przykład telewizor plazmowy będzie miał inne wymagania niż odtwarzacz wizyjny, zarówno w zakresie pobieranej mocy jak i poziomu filtracji. Automatyczna adaptacja zapewnia optymalny poziom filtracji i dostarczanej mocy w celu uzyskania najwyższej wydajności. Natomiast elektroniczne obwody zabezpieczające zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa jednocześnie nie posiadając wad standardowych bezpieczników, mogą przekazywać ogromne impulsy prądowe jednocześnie doskonale chroniąc układ.

IsoTek Evo3 Elite

Rekomendowane urządzenia i kable

W obecnym katalogu znajdujemy najnowsze urządzenia, należące do trzeciej generacji produktów – oznaczone jako EVO3, w przeciwieństwie do poprzednich z dopiskiem GII. Wybraliśmy propozycje najbardziej odpowiednie do rodzimych realiów.

Zestaw IsoTek Polaris (listwa filtrująca) i Initum (przewód zasilający)

Podstawowy model listwy obsługującej odbiorniki o łącznym poborze mocy do 2300 W, tłumiący zakłócenia RFI na poziomie 30 dB i z zabezpieczeniem nadprądowym 13500 A. Wyposażony w filtry Delta i technologię Polaris-X. Initum jest dedykowanym do niej kablem zasilającym z miedzi 6N OFC, o przekroju żył 2 mm² (40 nitek). Zastosowano izolację polietylenową PE i powłokę z PCV, charakteryzującą się odpowiednią elastycznością i podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Zastosowanie wypełniacza bawełnianego redukuje efekt mikrofonowania.

Zestaw IsoTek Sirius (listwa filtrująca) i Premier (przewód zasilający)

Wyższy model listwy obsługującej odbiorniki o łącznym poborze mocy do 2300 W, tłumiący zakłócenia RFI na poziomie 40 dB i z zabezpieczeniem nadprądowym 22500 A. Wyposażony w filtry Delta i technologie Polaris-X oraz KERP. Premier jest dedykowanym do niej kablem zasilającym z posrebrzanej miedzi 6N OFC, o przekroju żył 2 mm² (40 nitek). Zastosowano izolację teflonową FEP i powłokę z PCV, charakteryzującą się odpowiednią elastycznością i podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Zastosowanie wypełniacza bawełnianego redukuje efekt mikrofonowania.

IsoTek Evo3 Sirius

IsoTek EVO3 IsoPlug

Jest to najprostszy kondycjoner, składający się z wszechstronnego systemu filtrów bocznikowych typu Delta, który pozwala zatrzymać powstające zakłócenia różnicowe generowane przez wszelkiego rodzaju urządzenia wyposażone w zasilacz. Aby uzyskać natychmiastowy efekt wystarczy podłączyć produkt IsoTek do gniazdka ściennego obok np. komputera stacjonarnego, lodówki czy kuchenki mikrofalowej. Można też wpiąć IsoPluga do listwy filtrującej na jednym z jej wyjść, tym samym podnosząc skuteczność jej działania.

IsoTek EVO3 Aquarius

EVO3 Aquarius

Zaawansowany model kondycjonera obsługującego odbiorniki o łącznym poborze mocy do 4830 W, tłumiący zakłócenia RFI na poziomie 60 dB i zabezpieczeniem nadprądowym 67500 A. Wyposażony w filtry Delta i technologie Polaris-X oraz KERP.


Więcej na temat firmy IsoTek można dowiedzieć się z naszego artykułu:

Przegląd oferty IsoTek. 


AudioQuest

AudioQuest jest jedną z najstarszych obecnie firm specjalizujących się w okablowaniu systemów audio, ale nie tylko. Założył ją w 1980 roku William E. Low – pasjonat i zarazem profesjonalista w tej dziedzinie. Bogate doświadczenie szybko przełożyło się na wysoką jakość produktów, które bez trudu wyprzedzały dokonania konkurencji. Obecnie firma jest jednym z największych dostawców na rynku i to nie tylko przewodów sygnałowych czy kabli głośnikowych, ale także przewodów i akcesoriów służących do zasilania urządzeń audio. Nie bez znaczenia było dołączenie do zespołu Gartha Powella, który swoim doświadczeniem w zakresie techniki zasilania, przyczynił się do opracowania wyjątkowych i docenionych przez audiofilów i prasę branżową rozwiązań.

Technologia

AudioQuest jest twórcą wielu unikalnych rozwiązań i technologii. W zakresie przewodów zasilających stosowane są na przykład:

NDS (Noise Dissipation System) – jest rozwiązaniem w którym, dzięki zastosowaniu ekranowania i zlinearyzowanej sieci rezystancyjnej, większość zakłóceń i szumów zamienienia jest na ciepło i wypromieniowywana na zewnątrz przewodu.

GND (Ground-Noise Dissipation) – jest to niezwykle skuteczna, chroniona patentem, technologia tłumienia szumów (zakłóceń) typu common-mode.

Ponadto wiele uwagi poświęcono jakości powierzchni przewodników, która jest czynnikiem krytycznym. Gładka i czysta powierzchnia poprawia transfer energii i nie wprowadza zniekształceń typowych dla przewodników wykonanych z materiałów o niższej jakości. PSC (Perfect Surface Copper) to oznaczenie sposobu wykonania przewodnika miedzianego, w specjalnym procesie przeciągania miedzi i dokładnego oszlifowania jej powierzchni. Zastosowanie litych przewodników – drutów (solid core) zamiast typowej skrętki (linki). Zapobiega to interakcjom, jakie mogą występować pomiędzy poszczególnymi nitkami wewnątrz żyły, będącym głównym źródłem wnoszonych przez ten przewodnik zniekształceń. Ważny jest też staranny dobór rozmiarów przewodników.

Dodatkowo AudioQuest wykonuje korpusy wtyków jako nie metalowe tak, aby nie zakłócać pola magnetycznego i nie wprowadzać szumów o częstotliwościach radiowych (RF) w przewodnikach. Styki wtyków wykonywane są z czerwonej miedzi w powłoce ze srebra (w procesie zanurzenia w kadzi ze srebrem, a nie klasycznego napylania). Połączenia przewodników ze stykami wykonywane są nie przez lutowanie, czy montaż wkrętami, ale przez prasowanie na zimno za pomocą specjalistycznej prasy hydraulicznej.

Rekomendowane urządzenia i kable

Firma oferuje kilka konstrukcji kondycjonerów sieciowych, z których na szczególną uwagę zasługują trzy modele:

Różnią się liczbą poszczególnych wyjść oraz zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Najbardziej zaawansowany jest AudioQuest Niagara 1200, który na nowo definiuje naukę kondycjonowania zasilania. Zapewnia maksymalną wydajność system. Zastosowano w nim wiele unikatowych technologii, jak na przykład:

 • Opatentowany system rozpraszania szumów uziemienia prądu przemiennego
 • Zlinearyzowany filtr prądu przemiennego
 • Unikalny obwód korekcji mocy przejściowej, który dostarcza natychmiastowy rezerwuar prądu o wartości szczytowej ponad 90 amperów
 • Opatentowane transformatory izolacyjne z polaryzowanym dielektrykiem
 • Opatentowana kondensatory filtrujące szumy formowane w procesie opracowanym przez NASA i Jet Propulsion Laboratories
 • Bezpośrednio srebrzone złącza z czerwonej miedzi i berylu
 • Przewodniki z litej miedzi o kierunkowej strukturze kryształów

Klarowność, przestrzenność, zwiększenie zakresu przenoszonych częstotliwości i kontrastów dynamicznych

Gdyby tylko moc była czysta!

Natomiast PowerQuesty są zaawansowanymi filtrami mocy, które usuwają więcej szumów i zakłóceń niż większość popularnych kondycjonerów.

Mają dedykowane wyjścia:

 • Zoptymalizowane pod kątem urządzeń wizyjnych o rozdzielczości 4K/8K
 • Preferowane do przyłączania źródeł dźwięku
 • Wysokoprądowe, przeznaczone do przyłączania m.in. wzmacniacza mocy.

Realizują następujące funkcje:

 • Natychmiastowe odcięcie przekroczonego napięcia
 • Nieniszczące zabezpieczenie układu
 • Ultra-liniowe filtrowanie, zapewniające tłumienie zakłóceń w trybie różnicowym (w zakresie 30 kHz-1 GHz przekracza 22 dB) – modele 2 i 3, oraz tłumienie zakłóceń w trybie równoległym (w zakresie 30 kHz-100 MHz przekracza 22 dB) – tylko w modelu 3.
 • Zabezpieczanie linii sygnałowych: telefon – sieć LAN – TV kablowa/ TV satelitarna

Maksymalna łączna wydajność prądowa: 15 A RMS, natomiast dla złącz USB: 4,8 A (4 porty w modelu 3) lub 3,4 A (2 porty w modelu 2).

Do wykonania odpowiednich połączeń dedykowane są następuje modele przewodów sieciowych:

AudioQuest NRG-Y2

AudioQuest NRG-Y3

AudioQuest NRG-Z3

Na szczególne omówienie zasługuje ten ostatni. Zastosowano w nim szereg wyrafinowanych rozwiązań takich jak:

 • Technikę niskich impedancji (Low-Z) oraz rozpraszania szumu (Noise-Dissipation)
 • W pełni koncentrycznę budowę trójprzewodowę, wykorzystującą przewodniki typu PSC+ (Perfect Surface Copper+) i LGC (Long Grain Copper), redukującą interakcje między przewodnikami i porządkującą strukturę pola magnetycznego
 • Technikę GND (Ground-Noise Dissipation)
 • Brak impedancji charakterystycznej
 • Kierunkową budowę przewodników

Zakończenie

Należy zawsze pamiętać, że nie wystarczy prawidłowo skompletować samej aparatury hifi i włączyć jej po prostu do gniazdka w ścianie. Niezależnie od miejsca, w którym mieszkamy, problem prawidłowego zasilania domowych systemów audio jest stale aktualny. Kwestią jest tylko dobór odpowiedniego rozwiązania. Warunkiem koniecznym dobrej reprodukcji dźwięku jest wysoka wydajność prądowa zasilacza. Każde jej ograniczenie przez cienki kabel zasilający lub przez dodatkowy transformator sieciowy doprowadza do odebrania muzyce życia, tempa i muzykalności. W związku z tym przed wyborem kondycjonera sieciowego warto pamiętać, że w większym lub mniejszym stopniu może ograniczać on wydajność prądowej linii zasilającej. Należy więc uwzględnić specyfikę posiadanych urządzeń i wybrać właściwy model. Jak powiedział Jonathan Brooks-Martin z firmy IsoTek: „Jeśli ktoś kiedykolwiek Wam powie, że kondycjonery wpływają na jakość dźwięku, to powiedzcie mu, że tak – wpływają. Ale tylko najlepsze.” Co więcej, w świecie hi-endu są marki, które produkują znakomite kondycjonery, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że są warte swoich pieniędzy.

Artykuł powstał dzięki wsparciu doradców Top Hi-Fi & Video Design – ogólnopolskiej sieci specjalistycznych salonów, która rozpoczęła działalność 25 lat temu, aby pomagać klientom w doborze i budowaniu wymarzonych systemów audio-video.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z jednym z naszych salonów. Bez pośpiechu, przy filiżance dobrej kawy i w miłej atmosferze postaramy Ci się pomóc, a nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Adresy salonów znajdziesz u dołu strony głównej Top Hi-Fi & Video Design.

Jeżeli jesteś zainteresowany najnowszymi informacjami i specjalnymi ofertami, zapisz się na nasz newsletter.Poprzedni
Powrót do strefy wiedzy
Następny

Polecane

Umów się na prezentację w salonie

W każdym z naszych salonów znajduje się sala odsłuchowa, w której w miłej atmosferze zaprezentujemy Ci brzmienie wybranego przez Ciebie sprzętu audio.

Umów się na spotkanie

Zobacz listę salonów

Umów

Top Hi-Fi & Video Design

Salony firmowe

Salony firmowe

Top Hi-Fi & Video Design: