Odtwarzacz CD Gryphon Audio Designs Scorpio

Gryphon Audio Designs wyróż­nia się ogromnym, wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu in­nowacji w świecie urządzeń High-End. Pierwszą konstrukcją, która zapocząt­kowała całą linię odtwarzaczy CD był CDP-1. To pierwsze cyfrowe źródło Gryphona już w chwili swojej premie­ry wyznaczało nowe, niezwykle wyso­kie standardy brzmienia. Wyróżnikiem CDP-1 było m.in. zastosowanie upsam­plingu, który teraz na dobre zagościłw urządzeniach audio.


Pamiętając o tym, że tylko ciągły roz­wój może zapewnić sukces, Gryphon zaprezentował następcę CDP-1 – model Adagio. Ten, podobnie jak poprzed­nik, dzięki nowym rozwiązaniom, m.in. asynchronicznej konwersji częstotliwo­ści próbkowania 24-bit/96kHz, zbliżył jakość brzmienia do muzycznego ide­ału. Udoskonalona technologia zaim­plementowana w Adagio znalazła swoje urzeczywistnienie w rewolucyjnym od­twarzaczu Mikado, który stał się kro­kiem milowym w historii firmy. Mikado wyróżniał się technologią upsamplingu 32-bit/192kHz. To ona m.in. wyznaczyła kierunek rozwoju przyszłych odtwarza­czy CD z logo gryfa.

Najnowszym wcieleniem doskonałego źródła dźwięku jest Scorpio. Ten odtwa­rzacz z umieszczoną centralnie z przodu kieszenią ładowania płyty wyróżnia się stonowanym i jednocześnie eleganckim wyglądem i niezwykle wysoką jakością wykonania odpowiadającą najwyższym standardom producenta. Bezkompro­misowy projekt Gryphona w połączeniu z najbardziej zaawansowanymi technolo­giami nadaje utworom muzyczne bogac­two, czystość i duszę.

Poświęcenie i oddanie
Scorpio to referencyjny odtwarzacz płyt CD. Zgodnie z zamysłem konstrukto­rów w urządzeniu nie znalazły się układy pozwalające na odtwarzanie materiału wysokiej rozdzielczości. Gryphon po­zostaje wierny swoim założeniom i nie wyposaża urządzeń w technologie, któ­re nie gwarantują maksymalnej jakości dźwięku. Formaty wysokiej rozdzielczo­ści wciąż nie zyskały aprobaty audiofili i wymagających klientów. Zamiast tego, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, inżynierowie Gryphona stworzyli urzą­dzenie, które w niemal idealny sposób wydobywa na świat i pokazuje cały po­tencjał ukryty w płytach CD. To m.in. dlatego wybierając odtwarzacz Scorpio twoja muzyka nabierze nowego blasku i usłyszysz detale, których nie zaprezen­tuje żaden inny odtwarzacz płyt kom­paktowych.

Cyfrowa integralność
Źródłem wyjątkowego brzmienia Scor­pio jest zastosowanie najlepszej z moż­liwych konwersji analogowo-cyfrowej. Przeprowadzanie wielogodzinnych, kompleksowych odsłuchów pozwoliło znaleźć najdoskonalsze z dostępnych rozwiązań. Bez względu na koszty i inne czynniki Gryphon wykorzystał prze­twornik analogowo-cyfrowy Delta-Sig­ma skonstruowany przez Asahi Kasei Microsystems, renomowanego produ­centa przetworników C/A. Ten zaawan­sowany układ w sercu Gryphona Scorpio jest gwarancją niezmiernie naturalnego i przestrzennego dźwięku wyróżniające­go się dokładnością i detalicznością.

Uzyskanie tak wyjątkowego brzmienia było możliwe dzięki zastosowaniu bar­dzo precyzyjnych oscylatorów kryształo­wych kompensowanych termicznie oraz pionierskiej technologii upsamplingu, zmniejszającej zapotrzebowanie na fil­trowanie sygnału po stronie analogowej przetwornika C/A. Proces filtrowania w sekcji cyfrowej odbywa się przy wy­korzystaniu asynchronicznego współ­czynnika próbkowania 32-bit/192kHz, z powodzeniem zastosowanego w refe­rencyjnym odtwarzaczu Mikado Signa­ture. Dzięki filtracji udało się uzyskać niezwykle szczegółowe brzmienie o wy­sokiej rozdzielczości i wyróżniających się precyzyjną lokalizacją instrumentów i niesamowitą sceną muzyczną.

Rzeźba audio
Projektanci upodobnili wygląd Scorpio do zintegrowanych wzmacniaczy Gry­phona: Diablo i Atilla. To sprawia, że ustawiony w dowolnym pomieszczeniu nadaje mu niezwykle ciekawy wygląd. Atrakcyjność projektu zwiększa zastoso­wany próżniowy wyświetlacz fluorescen­cyjny (VFD), który na bieżąco przekazuje informacje o aktualnym statusie odtwa­rzacza. Komfort użytkowania poprawia bardzo cichy i doskonale wytłumiony europejski mechanizm transportu. Tra­dycyjnie dla Gryphona komponenty muszą cechować się nie tylko funkcjo­nalnością, lecz także wybitnymi walora­mi estetycznymi. Nie dziwi zatem fakt, że mechanizm został precyzyjnie skalibro­wany, a piaskowaną szufladę napędu wy­konano z anodyzowanego aluminium. Efekt – w klasycznej obudowie zawarto ponadczasowe piękno.  

Muzyka z duszą
Zaledwie kilka minut odsłuchu wy­starczy, by docenić wiedzę i ogromne doświadczenie konstruktorów zainwe­stowane w zbudowanie odtwarzacza Scorpio. Każdy szczegół konstrukcji mechanicznej, obwodów sekcji cyfrowej i analogowej zostały zoptymalizowane po to, by dostarczyć muzykę niezwykle prawdziwą i detaliczną. Najwyższa sta­ranność wykonania i najlepsze kompo­nenty widoczne są od samego początku, wyjątkowe brzmienie jest dostrzegalne dopiero po rozpoczęciu odtwarzania płyty CD.

 

Specyfikacja Gryphon Audio Scorpio

Opinie o Gryphon Audio Scorpio

Masz ten produkt?

Dodaj Opinię

Polecane Produkty

Podobne produkty

Polecane

Umów się na prezentację w salonie

W każdym z naszych salonów znajduje się sala odsłuchowa, w której w miłej atmosferze zaprezentujemy Ci brzmienie wybranego przez Ciebie sprzętu audio.

Umów się na spotkanie

Zobacz listę salonów

Umów się na spotkanie

Top Hi-Fi & Video Design

Salony firmowe

Salony firmowe

Top Hi-Fi & Video Design: