ZWROTNICE

Zwrotnice o eliptycznej symetrii (ESXO™) posiadają filtry o przyspieszonym opadaniu charakterystyki. Wykorzystują bardzo specyficzny rodzaj filtracji środkowozaporowej, aby uzyskać wyjątkowo strome opadanie zbocza poza przenoszonym pasmem, bez zwiększania rzędu zwrotnicy. Jest to unikalny typ filtru elektroakustycznego, który oferuje znaczącą poprawę osiągów względem typowych filtrów w aplikacjach audio. Precyzyjne modelowanie funkcji przejściowej każdego głośnika pozwala na kreowanie stromości zbocz, zarówno górno, jak i dolno-przepustowych, które są całkowicie symetryczne.

Elektryczne i mechaniczne właściwości naszych kolumn głośnikowych są projektowane i rozwijane przy użyciu najnowszych dostępnych programów CAD, a także oprogramowania stworzonego przez Magico. Wszystkie elementy zwrotnic są produkowane przez Raimund Mundorf Company z Kolonii w Niemczech. Wybitne brzmienie kondensatorów MCap, MCap-Supreme i MCap-Supreme Silver, Gold i Oil jest uzyskiwane poprzez kombinację zaawansowanych technologii – przede wszystkim „nawijania bezindukcyjnego”, kiedy warstwy kondensatorów są układane naprzemienne, co sprawia, że indukcyjności znoszą się nawzajem.

Cewki indukcyjne wykonuje się z ekstremalnie czystej folii, wykonanej z miedzi beztlenowej, nawiniętej w taki sposób, aby warstwy były maksymalnie do siebie zbliżone, tak, aby zbliżyć się do teoretycznego ideału indukcyjności.

Nagrana muzyka jest szybko zmieniającym się sygnałem, w którym prąd elektryczny stale fluktuuje w nieregularny sposób. W typowym rezystorze, przepływ tego prądu wywołuje wydzielanie się ciepła które, podwyższając temperaturę struktury rezystora, wywołuje zmiany w jego rezystancji zależne od poziomu sygnału. Niewielki temperaturowy współczynnik rezystancji, ±2 ppm/°C, objawia się stałą rezystancją przy każdej częstotliwości i napięciu. W związku z unikalną konstrukcją, te niesamowite rezystory osiągają swoją rezystancję i stabilizują się ponad 50 razy szybciej, niż jakiekolwiek inne dostępne obecnie na rynku rezystory. Usłyszysz różnicę!