OBUDOWY

Rezonanse wewnątrz instrumentów muzycznych są podstawowym elementem definiującym ich naturę, oraz jakość. W przypadku kolumn głośnikowych jest dokładnie odwrotnie. Rezonanse ścianek obudowy są znaczącym źródłem podbarwień brzmienia. Stosowanie dużej ilości przegród w typowej obudowie z MDF pomaga zredukować jej odkształcenia, jednak za cenę większego magazynowania energii, oraz zmniejszonego współczynnika tłumienia. Pomimo korzyści w przetwarzaniu średnich tonów, przetłumienie obudowy wpływa niekorzystnie na bas (duże magazynowanie energii, niska i szeroka dobroć, nisko położony rezonans).

MAGICO spędziło wiele lat opracowując system obudów, które skutecznie balansowałyby pomiędzy trzema elementami, które tworzą odpowiednią obudowę: sztywność, masa, oraz tłumienie. Zaprezentowane wykresy pokazują opóźnienia w typowych metodach budowy kolumn. Żaden pojedynczy materiał nie posiada wszystkich, potrzebnych w obudowie kolumny głośnikowej, właściwości. Zastosowanie alumnium i rozbudowany wenętrzny szkielet obudowy Magico pozwala na jednoczesne zmniejszenie wibracji, magazynowania energii i ograniczenie słyszalnego rezonansu.

MAGICO jest pionierem użycia aluminium w konstrukcji kolumn głośnikowych. Ekstremalnie sztywna, lecz łatwa w wytłumieniu, odpowiednio zaprojektowana aluminiowa obudowa jest idealną platformą dla głośników najwyższej jakości. Obudowa o dużej inercji nie wywołuje słyszalnych podbarwień, co pozwala zastosowanym przetwornikom na osiągnięcie najwyższej czystości i dynamiki. Użycie aluminium w obudowach kolumn stało się zasadniczą częścią naszej filozofii projektowania kolumn głośnikowych.

Konstrukcja: tak jak dowolne nowoczesne urządzenie mechaniczne, jej skuteczność jest determinowana poprzez efektywne poruszanie się części ruchomych. Obudowy głośników Magico zostały zaprojektowane z zachowaniem zasad stosowanych podczas konstrukcji samochodów i samolotów.

Rozbudowany, wewnętrzny szkielet tworzy niezwykle wytrzymałą konstrukcję, do której montowane są wszystkie elementy mechaniczne, pasywne i aktywne, tak aby zmaksymalizować efektywność każdego z tych elementów. Wynikiem jest najlepiej dostosowana obudowa kolumny głośnikowej jaką zbudowano.