Niezwykle solidny mechanizm napędu oraz innowacyjny projekt obwodu zapewniający zmniejszenie strat dźwięku. Dzięki temu dotarliśmy do tego, co najlepsze w reprodukcji audio – i do sedna muzyki. Prezentujemy najwyższej klasy odtwarzacz CD Yamahy – CD-S3000

  • Zoptymalizowany niezwykle precyzyjny solidny mechanizm CD z żeliwnym wsparciem dla ponadprzeciętnej kontroli wibracji i ultraprecyzyjnego odczytu sygnału
  • Bardzo sztywna aluminiowa tacka na płytę CD
  • Bardzo sztywna główna rama poprawia właściwości antywibracyjne i symetryczną konstrukcję lewa-prawa
  • Niezależna konfiguracja obwodów cyfrowego i analogowego
  • Cyfrowe/analogowe płytki ze zintegrowanymi obwodami zasilania
  • Wykorzystuje konfigurację z pojedynczym stopniem obwodu przetwornika prądowo-napięciowego, umożliwiającego bezpośrednie wyjście analogowe
  • Wysokowydajny 32-bitowy przetwornik C/A
  • Funkcje wbudowanego przetwornika C/A USB
  • Zawiera sterownik ASIO 2.0 Yamaha Steinberg
  • Tryb Pure Direct jeszcze bardziej podnosi jakość analogowego dźwięku

Odtwarzacz Yamaha CD-S2100 wspiera również odtwarzanie formatu DSD za pomocą złącza USB. Muzykę można odtwarzać po zainstalowaniu na komputerze PC/Mac programu foobar i skonfigurowaniu sterownika: ASIO 2.3 Yamaha Steinberg.


Zoptymalizowany niezwykle precyzyjny solidny mechanizm CD z żeliwnym wsparciem dla ponadprzeciętnej kontroli wibracji i ultraprecyzyjnego odczytu sygnału

CD-S3000 został stworzony z drobiazgową dbałością, która gwarantuje solidność wykonania z ponadprzeciętnymi właściwościami kontrolowania wibracji i ultraprecyzyjnym odczytem - wszystko w celu zaprezentowania całej muzyki nagranej na płycie. Wykorzystaliśmy na nowo zaprojektowany mechanizm napędu z dodatkowym wsparciem żeliwnym dla oryginalnego mechanizmu szuflady

Yamahy. Montując go na ramie za pośrednictwem żeliwnych wsporników, umieszczonych z przodu i z tyłu mechanizmu ładującego, osiągnęliśmy najwyższą sztywność i zneutralizowaliśmy zewnętrzne wibracje. Jednocześnie to rozwiązanie chroni przed drganiami powodowanymi przez obracającą się płytę i wpływających na płytkę drukowaną. Przednia część wspornika składa się z dwóch warstw i opiera się na śrubowym mechanizmie regulacji. To umożliwia niezwykle precyzyjne wypoziomowanie przedniej części i stron lewa-prawa całego mechanizmu szuflady. Montaż każdego CD-S3000 zaczyna

się od przymocowania mechanizmu napędu do ramy, następnie starannego wyregulowanie poziomu. Chociaż ten proces jest czasochłonny i wymaga dużego nakładu pracy, to pokazuje prawdziwe dążenie Yamahy do realizowania doskonałości w precyzji odczytu sygnału. Ten wysiłek pozwala wyeliminować najdrobniejsze przekrzywienie mechanizmu, gwarantując stabilny obrót i ultraprecyzyjny odczyt sygnału. Zmniejszenie ciężaru serwo napędzającego głowicę adaptera służy zminimalizowaniu wpływu zmian prądu serwo na sygnał i zapewnia wyjście czystego sygnału, który praktycznie pozbawiony jest szumu. Ponadto mechanizm ładowania wyróżnia się konstrukcją,

w której bardzo sztywna rama, zaprojektowana do scalenia z mechanizmem szuflady, wspiera cały napęd CD. Ponadto w głowicy lasera wykorzystaliśmy rygorystycznie wyselekcjonowane elementy, wspomagające wiązkę światła w skutecznym odczycie sygnału podczas bardzo szybkiego obrotu płyty, a także pomagające mechanizmowi napędowemu stabilnie obracać płytę. W ten sposób uzyskaliśmy niezwykle precyzyjny odczyt danych audio i zapewniliśmy najwyższą czystość  reprodukcji.

Bardzo sztywna aluminiowa tacka na płytę CD

Tacka na płytę CD została wykonana z niezwykle sztywnego aluminium, redukującego drugorzędne drgania pochodzące od rezonansu płyty i wysokiej prędkości silnika obracającego płytę. To pozwoliło uzyskać precyzyjniejszy odczyt sygnału audio i cichsze działanie mechanizmu. Dopełniając elegancki projekt i luksusową fakturę, zadbaliśmy także o sam proces otwierania/zamykania tacki. W tym celu dodaliśmy specjalnie zaprojektowany zazębiający się podajnik, gwarantujący gładsze i delikatniejsze działanie. Jednocześnie staraliśmy się zapewnić jednostce wrażenie luksusowej pracy, które perfekcyjnie dopełnia wybitną jakość dźwięku.

Bardzo sztywna główna rama poprawia właściwości antywibracyjne i symetryczną konstrukcję lewa-prawa

Wspierająca mechanizm szuflady główna rama również jest tak mocna, jak to możliwe, i wzmacnia każdą część, zwiększając w ten sposób szytwność samej ramy. Co więcej, przedni panel wykonany jest z aluminium o grubości 7 mm, co dodatkowo usztywnia ramę. Całość stworzono poprzez umieszczenie w centralnej części mechanizmu szuflady, który zawiera wirujące elementy a następnie rozlokowanie zasilania rozlokowanie i płytki drukowanej po jego lewej stronie oraz zasilania układów analogowych i płytki drukowanej po prawej. To zapewnia całkowicie symetryczną strukturę z oddzielonymi sekcjami cyfrowymi i analogowymi oraz gwarantuje idealny rozkład masy. W końcu w celu zminimalizowania impedancji, tak znacznego, jak to możliwe, dolną ramę będącą standardowym uziemieniem pokryliśmy miedzią.

Izolacja za pomocą kolców lub podkładek izolacyjnych

Izolator jest najważniejszym elementem blokującym zewnętrzne wibracje. Wykorzystuje on  oryginalne metalowe nóżki Yamahy , dzięki czemu udało się zmaksymalizować możliwość kontrolowania drgań. Użytkownik może zdecydować się na wykorzystanie kolców znajdujących się w zestawie lub płaskiej izolacji z dołączonymi podkładkami oraz w razie konieczności użycie ich także w przypadku ustawienia sprzętu na regale.

Niezależna konfiguracja obwodów cyfrowego i analogowego

CD-S3000 wykorzystuje dwa transformatory, które całkowicie rozdzielają zasilanie obwodu cyfrowego i analogowego, i każdemu z nich przydziela jego własne oddzielne zasilanie. Dzięki temu wyeliminowano możliwość pogorszenia jakości dźwięku powodowanego przez interferencję i szum pomiędzy cyfrowymi i analogowymi blokami obwodów - problem, który pojawia się wtedy, kiedy cyfrowy i analogowy obwód wykorzystują to samo zasilanie. To prowadzi do wyjątkowo czystej i niskoszumnej reprodukcji analogowego dźwięku. Źródłem zasilania jest transformator toroidalny charakteryzujący się małą upływnością magnetyczną, co w przypadku jednostki cyfrowej i analogowej obniża niekorzystny wpływ na odczyt sygnału z płyty. Kontynuując szczegółowe badania oparte na próbach odsłuchowych, w celu zredukowania wpływu upływu magnetycznego i wibracji transformator mocy osłoniliśmy miedzianą obudową. To zapewnia łagodny, spokojny i wyrównany przestrzenny dźwięk, nawiązujący do ulepszonej reprodukcji szczegółów sygnału. To jedno z głównych zadań stawianych serii 3000 - upewnić się, że nawet łagodny miękki dźwięk, taki jak z instrumentów strunowych, odtwarzany jest bardzo dokładnie i z dużą ekspresją oraz mocą.

Cyfrowe/analogowe płytki ze zintegrowanymi obwodami zasilania

Wewnętrzny projekt CD-S3000 odseparowuje płytki obwodów zasilania, także te z transformatorem mocy; kondensatory blokowe znajdują się bezpośrednio na odpowiednich płytkach obwodów cyfrowych/analogowych. Dlatego wykorzystano oryginalną konfigurację płytki, która integruje obwód zasilania. Wyeliminowanie okablowania z obwodów zasilania i zastosowanie bezpośredniego mocowania przynosi korzyści w postaci redukcji strat połączenia, a także zapewnia niską impedancję.

Co więcej, przewody z transformatora mocy wykorzystują takie same zakręcane połączenia, jakie zastosowano we wzmacniaczu zintegrowanym A-S3000. Bezpośrednie połączenie bez lutowania gwarantuje dokładny punkt kontaktu i niską impedancję.

Wykorzystuje konfigurację z pojedynczym stopniem obwodu przetwornika prądowo-napięciowego, umożliwiającego bezpośrednie wyjście analogowe

Aby całkowicie wyeliminować stratę sygnału audio, CDS3000 wykorzystuje innowacyjną konfigurację obwodu dla sekcji analogowej.  Konwencjonalnie sygnał z przetwornika C/A, poprzez obwód przetwornika prądowo-napięciowego skonfigurowanego w wielu stopniach, wysyłany jest w postaci sygnału analogowego. Jednak w CD-S3000 sygnał wychodzi poprzez jednostopniową konfigurację przetwornika prądowo-napięciowego, opartą na elementach dyskretnych. Ta jednostopniowa konfiguracja z wysokim współczynnikiem narastania sygnału mocno obniża stratę sygnału audio w porównaniu z wielostopniową konfiguracją obwodu i obniża ujemne sprzężenie zwrotne, eliminując jakiekolwiek tłumienie dźwięku, co prowadzi do naturalnego przestrzennego brzmienia. Obwody poza tymi przetwornikami C/A zapewniają zrównoważoną transmisję dzięki konfiguracji obwodu oznaczonej przez symetryczne strony plus i minus. Wykorzystanie zbalansowanego połączenia z „pływającym” i zbalansowanym wzmacniaczem mocy A-S3000 pozwala cieszyć się wyjątkowo czystą reprodukcją bez wpływu utraty transmisji.

Wysokowydajny 32-bitowy przetwornik C/A

CD-S3000 wykorzystuje przetwornik Sabre32 (ES9018) firmy ESS Technology, Inc. Wybraliśmy go po starannym przeanalizowaniu wszystkich kwestii - nie tylko jego bardzo precyzyjnej 32-bitowej  obróbki dźwięku, lecz także ze względu na zdolność do radzenia sobie z dużą ilością danych audio, wytrzymałością w dolnym rejestrze i niesamowitą rozdzielczością w górnym. Od chwili, gdy został skonstruowany w oparciu o mistrzowski zegar znajdujący się wewnątrz przetwornika C/A, wykorzystuje oryginalną funkcję Jitter Eliminator, umożliwiającą konwersję C/A z niezwykle małym wpływem jitteru zegara. Co więcej, 8-kanałowy przetwornik C/A, który został umieszczony wewnątrz czipu, stosuje podwójne różnicowe działanie wykorzystując 4-kanałowe przetworniki C/A,  odpowiednio dla prawej i lewej strony. Ze względu na wykorzystanie obwodu obróbki analogowego sygnału ze zbalansowaną konfiguracją, przetwornik zapewnia wyjątkowo duże możliwości i wysoką jakość sygnału z ponadprzeciętnym stosunkiem sygnału do szumu.

Funkcje wbudowanego przetwornika C/A USB

C/A USB, który pozwala na bezpośrednie wejście sygnału audio (np. z komputera) za pomocą gniazda USB. Przetwornik C/A USB wykorzystuje opracowany przez Yamahę oryginalny obwód zintegrowany. Wykorzystuje on wewnętrzny zegar główny i wyróżnia się niskim poziomem jitteru opartego na  synchronicznej transmisji, czy też odbieraniem sygnałów, które nie zostały zsynchronizowane z zegarem głównym w komputerze PC. Urządzenie jest kompatybilne z dźwiękiem cyfrowym do rozdzielczości maksymalnie 192 kHz/24 bity, a ponadto obsługuje bezpośrednią konwersję sygnałów DSD wykorzystywanych przez Super Audio CD.

Zawiera sterownik ASIO 2.0 Yamaha Steinberg

CD-S3000 obsługuje protokół ASIO 2.0, wszystko po to, aby w pełni wykorzystać jakość dźwięku związaną z działaniem przetwornika C/A USB. ASIO 2.0 jest standardowym protokołem przy profesjonalnym wykorzystywaniu dźwięku cyfrowego lub DTM, gwarantującym znaczące korzyści w kwestii jakości dźwięku: możliwość uzyskania mniejszego opóźnienia i większą wydajność niż przy standardowym sterowniku dźwięku dostępnym w systemie operacyjnym. Oprogramowanie sterownika to ASIO 2.0 Yamaha Steinberg USB Driver* umożliwia odtwarzanie w wysokiej jakości dźwięku cyfrowego zgromadzonego w komputerze.

* Do bezpłatnego pobrania ze strony  internetowej Yamahy.

Tryb Pure Direct jeszcze bardziej podnosi jakość analogowego dźwięku

CD-S3000 obejmuje specjalny tryb Pure Direct: podczas odtwarzania dźwięku analogowego wyświetlacz oraz cyfrowy obwód wyjściowy zostają wyłączone, co zwiększa jakość wyjścia analogowego. To zapewnia cieplejszy, bardziej naturalny dźwięk ze wspanialszą muzykalnością, jeszcze bardziej zwiększającą wartość w pełni zbalansowanego połączenia z A-S3000.

Skrupulatnie zaprojektowany i z pięknym wyglądem - tak jak muzyczny instrument

Jak przystało na topowe urządzenie audio, CD-S3000 zapewnia prezencję wspaniałego instrumentu muzycznego, całkowicie pozbawionego śrub lub mocowań, które można dostrzec z zewnątrz. Każdy pojedynczy aspekt jego konstrukcji i projektu pokazuje mistrzowskie rzemiosło i odzwierciedla obsesję jakości - prawdziwie muzyczna jakość możliwa tylko dla Yamahy, wiodącego światowego producenta instrumentów muzycznych. Odtwarzacz ze swoim wytwornym projektem został skrupulatnie wykończony poprzez umiejętne wykorzystanie zaawansowanych procesów technologicznych: integrującego połączenie górnego panelu z drewnianymi bokami, wyeliminowanie szczelin bądź różnicy poziomów, mimo zastosowania różnych materiałów wykończeniowych - metalu i drewna. Szczelina znajdująca się pomiędzy tacką na płytę CD i przednim panelem jest precyzyjnie równomierna. Co więcej, szyba wyświetlacza została dokładnie i gładko wpasowana w przedni panel bez pozostawienia szczelin – zapewniając urządzeniu wyjątkowo elegancki wygląd.

Pilot zdalnego sterowania z prostym projektem i doskonałą fakturą

Dołączony pilot zdalnego sterowania cechuje się projektem dopełniającym aluminiowy panel  odtwarzacza i wyróżnia prostym, czytelnym układem przycisków i zachwycającą metaliczną fakturą. W dodatku do podstawowego wyboru ścieżki na płycie CD oraz kontroli odtwarzania, można go także wykorzystać do regulowania poziomu głośności oraz przełączania źródeł wejściowych w towarzyszącym wzmacniaczu A-S3000.

 

 

Specyfikacja Yamaha CD-S3000

Odtwarzane formaty płytCD, CD-R/RW (MP3; WMA), SACD
Odtwarzane formaty plikówMP3, WMA
Przetworniki C/AESS Technology ES9018 32 bity
Pasmo przenoszenia2 Hz - 50.000
Zniekształcenia THD≤ 0,002
Stosunek sygnał/szum≥ 116
Zakres dynamiki≥ 110
Wejścia cyfroweCoaxial, Optyczne, USB
Certyfikat DLNANie
Radio internetoweNie
Bezprzewodowy streamingNie
Serwisy strumieniująceNie
FLAC, WAV 192/24Nie
Tryb GAPLESS (bez pauz)Nie
Sterowanie aplikacjąNie
WiFiNie
Pobór mocy (max)30
Pobór mocy (standby)0,3
Wymiary (S x W x G) mm435 x 142 x 440
Waga kg19,2

Opinie o Yamaha CD-S3000

Masz ten produkt?

Dodaj Opinię

Do pobrania

Katalog

Test / Recenzja

News

Nowsze produkty

Polecane Produkty

Podobne produkty

Polecane

Umów się na prezentację w salonie

W każdym z naszych salonów znajduje się sala odsłuchowa, w której w miłej atmosferze zaprezentujemy Ci brzmienie wybranego przez Ciebie sprzętu audio.

Umów się na spotkanie

Zobacz listę salonów

Umów się na spotkanie

Top Hi-Fi & Video Design

Salony firmowe

Salony firmowe

Top Hi-Fi & Video Design: