Poprzedni
Następny

Mostkowanie wzmacniacza

W celu uzyskania dużej mocy wyjściowej, w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, stosuje się układy mostkowe, czyli odpowiednie połączenie dwóch kanałów wzmacniacza, np. stereofonicznego w jeden kanał mono. Określamy to terminem: mostkowanie kanałów wzmacniacza. Realizacja takiego układu wymaga doprowadzenia na wejścia obu kanałów odpowiedniego sygnału, tj. w jednym kanale sygnał musi być odwrócony w fazie o 180 stopni w stosunku do sygnału doprowadzonego do wejścia kanału drugiego. Wartość napięcia tych sygnałów musi być identyczna. Natomiast w technice „car audio” przyczyną, dla której stosuje się mostkowanie wzmacniaczy, są ograniczenia napięciowe, zarówno od strony zastosowanych tranzystorów mocy, jak i od strony dostępnego w danej sytuacji źródła zasilania. Nazywamy to określeniem: mostkowanie wzmacniacza samochodowego.

Eksperci Dobrego Brzmienia
Jaki soundbar kupić?

Co to jest mostkowanie wzmacniacza?

Wzmacniacz pracujący w konfiguracji mostkowej jest rozwiązaniem układowym, które radykalnie eliminuje ograniczenia napięciowe. W połączeniu tym (tryb mostkowy) dwie końcówki mocy są podłączone do tego samego źródła sygnału, tyle że jedna korzysta z sygnału odwróconego o 180 stopni, czyli w przeciwfazie. Na czym polega mostkowanie wzmacniacza?

Zespoły głośnikowe są zasilanie z obu „gorących” wyprowadzeń (najczęściej są to czerwone zaciski lub oznaczone jako „+”). Pozostałe dwa wyprowadzenia (masy głośnikowe) są ze sobą zwarte „na krótko”. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że nie każdy wzmacniacz się do tego nadaje.

Klasy wzmacniaczy są omówione tutaj.

rotel-ra-1592-mkii

Przed podjęciem prób wykonania takiego połączenia należy sprawdzić jakie warunki eksploatacyjne są wyszczególnione w instrukcji obsługi przeznaczonej dla użytkownika np. w rozdziale: mostkowanie wzmacniacza domowego.

Niektóre konstrukcje fabrycznie są wyposażane w odpowiednie przełączniki trybu pracy: standard/ bridged i wtedy nie ma już żadnych wątpliwości. Dotyczy to nie tylko końcówek mocy, ale i wzmacniaczy zintegrowanych.

Gorzej gdy nie znamy konstrukcji danego wzmacniacza. Warto wtedy „zasięgnąć języka” albo bezpośrednio u producenta, albo w autoryzowanym serwisie.

Co daje mostkowanie wzmacniacza?

Aby to zilustrować wróćmy do omawianego wzmacniacza, należy zauważyć że w obu końcówkach mocy (czyli gałęziach naszego mostka) tranzystory mocy przewodzą na zmianę. Powoduje to, że amplituda napięcia sygnału na impedancji obciążenia jest niemal równa napięciu zasilania, pomniejszona o napięcie nasycenia złącza kolektor-emiter tranzystorów mocy i o spadek napięcia na rezystorach emiterowych tychże tranzystorów.

Moc wyjściowa wzmacniacza pracującego w układzie mostkowym jest więc czterokrotnie większa od mocy wyjściowej wzmacniacza pojedynczego, przy takich samych wartościach napięć zasilających i impedancji obciążenia.

Wzmacniacze zintegrowane Pass Labs

Istotną sprawą jest również minimalne obciążenie zmostkowanego wzmacniacza, które na ogół ograniczone jest do 8 omów (gdy w trybie stereo urządzenie pracuje na 4 omach) lub 4 omów (w sytuacji gdy piec radzi sobie z impedancją 2 omów w bazowej specyfikacji stereo).

Jak zmostkować wzmacniacz?

Mostkowanie wzmacniacza 2 kanałowego

Jeżeli danego urządzenie nie ma wbudowanej funkcjonalności mostkowania końcówek mocy, to można do jego wysterowania w trybie bridged wykorzystać albo przedwzmacniacz dysponujący wyjściami symetrycznymi (zbalansowanymi) typu „true XLR”, czyli wszystkie piny złącza są aktywne.

Wzmacniacz lampowy Copland

Zdarzają się bowiem przedwzmacniacze z wyjściami typu XLR, w których wyprowadzenie „cold” zwarte jest do masy zwykłym rezystorem.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie osobnego konwertera (inwertera) symetryzującego sygnał z postaci RCA do postaci XLR (w sposób aktywny, bądź w formie transformatora symetryzującego).

Mostkowanie wzmacniacza pod subwoofer

Zasadniczo odbywa się w taki sam sposób, jak przy zwykłym mostkowaniu 2 kanałów, z tym że konfiguracja taka dotyczy wyłącznie subwooferów typu biernego (pasywnego), czyli bez wbudowanego, własnego wzmacniacza mocy.

W technice „car audio” sprawa wygląda analogicznie, albo gdy przewidział to producent wzmacniacza w sposób określony w dokumentacji technicznej.

Mostkowanie wzmacniacza 4 kanałowego

Wychodząc z założenia, że istnieją wzmacniacze, których kanały można konfigurować na trzy sposoby:

  • Pierwszy sposób - klasyczne stereo.

  • Drugi sposób – to połączenie mostek, czyli połączenie szeregowe, zwiększamy amplitudę napięciową.

  • Trzeci sposób - Parallel, czyli połączenie równoległe, dla zwiększenia wydajności prądowej, lub inaczej pracy na niskich impedancjach obciążenia.

Teoretycznie można zastosować strukturę szeregowo-równoległą, czyli pary kanałów połączyć równolegle, a następnie z tak połączonych par utworzyć mostek.

Niemniej jednak należy to dokładnie sprawdzić w dokumentacji technicznej wzmacniacza, a także zastosować „customowe” sterowanie takim układem, złożone z konwertera i odpowiednich rozgałęźników.

 
Jak zatem wybrać właściwy soundbar?

Podsumowanie

Mostkowanie wzmacniacza domowego zwiększa jego wydajność i w niektórych sytuacjach może być bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Pracownicy salonów Top Hi-Fi & Video Design mający na co dzień styczność ze wzmacniaczami wyjaśnią jak zmostkować wzmacniacz oraz jak wygląda. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy zawsze służą radą i pomocą. Z przyjemnością pokażą Wam na żywym przykładzie, jak brzmią poszczególne modele. Zapraszamy zatem na odsłuch.

Eksperci Dobrego Brzmienia


Poprzedni
Powrót do aktualności
Następny

Polecane

Umów się na prezentację w salonie

W każdym z naszych salonów znajduje się sala odsłuchowa, w której w miłej atmosferze zaprezentujemy Ci brzmienie wybranego przez Ciebie sprzętu audio.

Umów się na spotkanie

Zobacz listę salonów

Umów

Top Hi-Fi & Video Design

Salony firmowe

Salony firmowe

Top Hi-Fi & Video Design: